Attest voor investeringsaftrek energiebesparende investeringen

Wie vanaf 1 januari 2023 als eenmanszaak, vrij beroep of KMO-vennootschap nieuwe investeringen heeft verricht, kan genieten van een investeringsaftrek van 8%.

Dit tarief blijft ook gelden in 2024.
De voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven, Het moet nog steeds gaan om:

  • nieuwe materiĆ«le of immateriĆ«le vaste activa die tijdens het boekjaar verkregen zijn of tot stand gebracht zijn,
  • die over ten minste drie boekjaren afgeschreven worden
  • die volledig gebruikt worden voor de beroepswerkzaamheid en niet uitgesloten zijn. Uitgesloten zijn onder andere personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik en investeringen waarvan het recht van gebruik overgedragen is aan een belastingplichtige die zelf geen recht heeft op een investeringsaftrek tegen ten minste hetzelfde tarief.

Er bestaan daarnaast ook verschillende verhoogde investeringsaftrekken.

Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01 januari 2023 en verbonden met aanslagjaar 2024 gelden volgende percentages:

  • 20,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafvoer- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen;
  • 20,5% voor digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen (enkel voor kleine vennootschappen)
  • 27,5% voor investeringen in beveiliging (enkel voor kleine vennootschappen). De voorwaarden waaraan deze investeringen moeten voldoen om voor de verhoogde aftrek in aanmerking te komen, onder andere bepaalde verplichte factuurvermeldingen, zijn opgenomen in het KB/WIB 92.

Heel wat energiebesparende investeringen zoals installatie van zonnepanelen, warmtepompen, windturbines,  die u tijdens 2023 deed, geven recht op een verhoogde investeringsaftrek van 20.5%

U moet dan wel een gewestelijk attest kunnen toevoegen aan uw belastingaangifte. Als u dit attest niet binnen de drie maanden na de laatste dag van het boekjaar aanvraagt verliest u dit voordeel!

Vraag uw attest aan voor 31 maart!

Wanneer u op 31 december 2023 uw boekjaar afsloot, heeft u dus nog maar tijd tot 31 maart 2024!

De attesten voor energiebesparende investeringen moeten, naargelang de plaats van de investering, per gewest aangevraagd worden.

In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

De attesten kunt u aanvragen via onderstaande link:
https://apps.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag

Wenst u bijstand bij het aanvragen van dit attest of heeft u vragen over de toepassing van de investeringsaftrek voor
energiebesparende investeringen of andere fiscale incentives, neem gerust contact op met ons.

Ondersteuning of advies nodig?